1. (a) ateş altında (özellikle askerî birlik).
    to show courage under fire.
    be under fire:
    düşman ateşine maruz kalmak. (b) tenkide/eleştiriye maruz, muaheze edilen, hücuma uğramış.
ateş altında olmak Fiil
ithamlara maruz kalmak Fiil
ateş altına girmek Fiil
yangını kontrol altına almak Fiil