1. Fiil (sargı) aç(ıl)mak, çöz(ül)mek.
    She unwound the wool from the ball.
  2. Fiil gevşe(t)mek.
  3. Fiil serilmek, yayılmak, uzayıp gitmek.
    The path unwound before them.