1. İsim satıcı, işportacı, çerçi.
    vender ile ayni anlama gelir.
kahve satan
(US) seyyar satıcı
gazete bayii
gazete bayii
aracı tüccar
seyyar satıcı
satıcı finansmanı İsim, Bankacılık
satıcı
temlik ve ferağ eden şirket
mübayaa kredisi
satıcının mülkiyeti muhafaza kaydı
satıcı hakkı (satıcının satılan malları , karşılıkları ödenene kadar elinde tutma hakkı
satıcı hisse senetleri İsim
satıcının henüz kendisine ödenmesi gerekip de ödenmemiş satış bedeli karşılığı rehin hakkı
satıcının henüz kendisine ödenmemiş satış bedeli karşılığı rehin hakkı
satıcının mülkiyeti muhafaza kaydı
satıcı hisse senedi
satıcı hisse senetleri İsim