1. İsim yabanî/zararlı ot.
  2. İsim sigara, puro.
  3. İsim cılız/değersiz hayvan/insan.
  4. İsim matem kolçağı, şapkada matem şeridi.
  5. İsim elbise.
  6. Fiil yabanî/zararlı otları ayıklamak.
    to weed a garden.
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
(a) satlıcan otu
(Asclepias tuberosa, A. decumbens): K. Amerikada yetişen parlak kırmızımsı-turuncu
çiçekli bir ot, (b) K. Amerikada yetişen pembe-kırmızı çiçekli bir bitki
(Gauna coccinea).
sütleğen
(Grindelia). İsim
tatula
(Datura Stramonium): pis kokulu, çok zehirli kaba bir ot. Boru şeklinde beyaz veya morumzsu
çiçek açar.
jimpson weed, stramonium ile ayni anlama gelir.
İsim
boru otu
(Eupatorium purpureum veya
E. maculatum): Amerikada yetişir, mor çiçekler açar,
yaprakları halka dizilişli bir bitki.
İsim
(a)
bk.: hawkweed (Hieracium venosum), (b) yabani havuç
(Daucus pusillus): ABD'nin güney
ve batısında yetişen havuca benzer ot, (c) maydanozgillerden birkaç çeşit ot
(Eryngium aquaticum), (d)
bk.: rattlesnake plantain.
kuzukulağı İsim, Bitki Türleri
tütün.
bahçedeki zararlı otları yolmak Fiil
depodaki malları temizlemek Fiil
zararlı otları yok eden
bir banknot destesini çıkarmak Fiil
yabanî otları kökünden söküp atmak.
(işe yaramayan kimseleri) çıkarmak, defetmek, temizlemek, tensikat yapmak.
to weed out inexperienced players.
bir suçu kökünden söküp atmak Fiil
yeteneksizleri işten çıkarmak Fiil