withdraw one

adaylıktan çekilmek Fiil
adaylığını geri almak Fiil
adaylığını çekmek Fiil
adaylıktan çekilmek Fiil
sermaye payını geri çekmek Fiil
suçlamasını geri almak Fiil
taleplerinden vazgeçmek Fiil
birine olan güvenini yitirmek Fiil
birine güvenmekten vazgeçmek Fiil
rıza göstermekten vazgeçmek Fiil
birinin müşterisini bir dükkândan çekmek Fiil
kesmek Fiil
yardımını çekmek Fiil
dost olmayı bırakmak Fiil
hükümetten istifasını geri almak Fiil
istifasını geri almak Fiil
yatırdığı bahsi geri almak Fiil
abonmanını bırakmak Fiil
abonmanı bırakmak Fiil
fildişi kulesine çekilmek
taahhütlerinden vazgeçmek Fiil
dava ile talep edilen şeyden vazgeçmek Fiil
kendi köşesine çekilmek Fiil
yalnızlığına çekilmek Fiil