cockroach

  1. Noun hamam böceği
    (Blatta orientalis).
sarı hamam böceği
(Blatta germanica). Noun