emission

 1. Noun, Law para basma
 2. Noun, Environment-Ecology emisyon
 3. Noun yayma, neşretme, dışarı verme, çıkarma, salıverme, salma, yayılma, intişar.
 4. Noun yayılan/neşrolunan şey.
 5. Noun, Physics salım, emisyon.
  emission of radiation: ışınım salımı.
  emission spectrum: salım izgesi.
 6. Noun, Electronics elektron tübünde katodun yaydığı elektron miktarı.
 7. Noun, Commerce emisyon: tahvilât, banknot vb. çıkarma.
 8. Noun vücuttan meni vb. gibi sıvının çıkması.
  nocturnal emission: düş azması, ihtilâm, şeytan atlatması, uykuda meni gelmesi.
 9. Noun (vücuttan) çıkan/dışarı atılan madde.
paritenin üzerinde para çıkarma
karbondioksit emisyonu Noun, Transport
buharlaşma emisyonu Noun, Transport
egzoz emisyonu Noun, Transport
gürültü sınırlandırılması
gürültü emisyonu sınırlaması
düş azma, ihtilâm.
ikincil salım, sekonder emisyon.
atık bedeli
devlet tahvili çıkarma
banknot çıkarma
banknot standartları Noun