çavdar

  1. Noun, Plant Species rye
pumpernicel
rye bread
rye whiskey Noun, Food-Kitchen

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Buğdaygillerden, ekmek yapımında ve hayvan yemi ... uzun tâneli yıllık bitki