ölen ya da yaşayan kişilerin malvarlığını yediemin

  1. trust company