ımprovisation

doğaç, irtical, tulûat, o anda uydurma, hazırlıksız icra etme (müzik, şiir, tiyatro vb.). Noun
doğaçtan/irticalen söylenen şiir/müzik vb.. Noun
geçici önlem/ tedbir. Noun