(learned) profession

  1. meslek
bilimsel meslek: derin inceleme ve yüksek bilgi seviyesi gerektiren din, hukuk ve tıp mesleklerinden biri. Noun