(learned) profession

bilimsel meslek: derin inceleme ve yüksek bilgi seviyesi gerektiren din, hukuk ve tıp mesleklerinden biri. İsim