b.a.

  1. (bkz: Bachelor of Arts ): Edebiyat fakültesi diploması.
  2. (bkz: British Academy ).
  3. (bkz: British Association ) (for the Advancement of Science).
  4. (bkz: British Airways )
  5. Edebiyat ve Sosyal bilimler fakültesi mezunu.
ba
(eski Mısırda) ruhu simgeleyen insan başlı kuş. Noun
Ba
barium
Ba
baryum Noun, Chemistry
banka akseptansı
Baas Partisi Noun, Politics-Intl. Relations
Baasçı Adjective, Politics-Intl. Relations
Baasçı Proper Name, Politics-Intl. Relations
to mould Verb
to head a letter Verb
to answer a letter Verb
to intercept a letter Verb
to give a letter an attractive look Verb
to date a letter ahead Verb
to make a letter private Verb
to bring a letter to a close Verb
to loss of the adventure Verb

ba
Baryum elementinin sembolü
ba
Arap alfabesinin ve Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
ba
Bâzı Arapça ve Farsça kelimelerin önüne ... “ile” anlamında ön ek