cerenkov effect

  1. Noun Çerenkof ışınımı: Katı/sıvı bir ortamdan, ışığın bu ortamdaki hızından daha büyük bir hızla geçen yüklü
    bir zerrenin (elektron vb.) ürettiği ışınım.