extraction of crude petroleum and natural gas (nace code: b6)

  1. Noun, Trades-Professions Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06)