high church

  1. Katolikliğe meyleden ve âyinlere çok önem veren (Anglikan kilisessi).
    High Churchman: bu kilisenin papazı.