indian mutiny

  1. Hint İsyanı: 1857-58'de İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistanda yerli askerlerin isyanı.
  2. Hintli askerlerin İngilizlere karşı isyanı (1857-59).