international court of justice in the hague

  1. Noun, Law Lahey Uluslararası Adalet Divanı