irish republican army

  1. İrlanda Cumhuriyet Ordusu: İrlandanın İngiltereden bağımsızlığını sağlamak için kurulmuş ve 1936'da İrlanda
    hükümetince yasa dışı ilân edilmiş yeraltı örgütü.
irlanda cumhuriyet ordusu