iron age

  1. Noun Demir Çağı/Devri.
  2. Noun içinde bulunduğumuz (tehlikelerle, güçlük ve meşakkatlerle dolu, bozuk) çağ