it is neither fish, flesh nor fowl

  1. Hiçbir özelliği yok/Ne olduğu belirsiz.