law no. 6563 on the regulation of electronic commerce

  1. Noun, Law 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun