north america

  1. Noun, Place Names Kuzey Amerika
Kanada. Noun
K. Amerika ve yakınlarında İngiliz Milletler Topluluğuna girmiş ülkelerin tümü. Noun
Kanadanın ilk Anayasası: 1867'de Ontario, Quebec, New Brunswick ve Nova Scotia'yı birleştirerek Kanada
Federal hükümeti kuran yasa. 1870'de Manitoba, 1871'de British Columbia, 1873'te Prince Edward Island ve 1905'te Alberta ve Saskatchevan bu birliğe katılmışlardır.
Kuzey ve Orta Amerika Noun, Place Names