oedipus complex

  1. Noun, Psychoanalysis Oidipus kompleksi
  2. Noun Ödip karmaşası: çocukların ayrı cinsten olan ebeveynine karşı cinsel eğilimi ve kendi cinsinden olan
    ebeveyni ile yarışması. (bkz: Electra complex )