other residential care activities (nace code: q87.9)

  1. Noun, Trades-Professions Diğer yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.9)