platform projeleri müsteşar yardımcılığı

  1. Noun, Organizations Deputy Undersecretariat of Platform Projects