platform projeleri müsteşar yardımcılığı

  1. İsim, Kurum İsimleri Deputy Undersecretariat of Platform Projects