red army

  1. Noun Kızıl Ordu, Sovyetler Birliği Ordusu.