tay-sachs disease

  1. Noun Yahudi hastalığı: Doğu Avrupa Yahudilerinde görülen öldürücü irsî çocuk hastalığı.