two heads are better than one.

  1. Sentence Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
  2. Sentence Akıl akıldan üstündür.