yellow sea

  1. Noun Sarı Deniz: Büyük Okyanusun Çin ve Kore arasındaki parçası.