you catch more flies with honey than with verjuice

  1. Bir kimseyi iyilikle yola getirmek daha kolaydır.