a slippery slope

  1. sonu tehlikeli yol/girişim.