a touch of

dâhiyane niteliği olmak Verb
dâhi bir yanı olmak Verb
damarlarında biraz zenci kanı bulunmak.
tek tuşla Adverb
tek bir tuşa basarak Adverb
bir kumaşın verdiği kadifemsi duyu