abiding conviction

  1. davanın tam incelenmesi sonucu varılan kesin kanı