accede to a opinion

  1. Verb bir fikre katılmak
  2. Verb bir kanıya katılmak