accelerator principle

  1. Noun, Economics hızlandıran ilkesi