accept sb's arguments

  1. Verb birinin öne sürdüğü kanıtları kabul etmek