accept something as something

  1. Verb birşeyi birşey olarak kabul etmek
  2. Verb birşeyin birşey olmasını kabul etmek
  3. Verb birşeyi birşey olarak görmek
  4. Verb birşeyin birşey olduğunu kabul etmek
  5. Verb birşeyin birşey olduğunu varsaymak
kanıtsamak Verb