accept something from someone

  1. Verb birinin verdiği birşeyi kabul etmek
  2. Verb birinin verdiği birşeyi almak
  3. Verb birinden birşeyi almak
  4. Verb birinden birşey kabul etmek