cam

 1. Noun, Engineering bilgisayar destekli üretim
 2. Noun, Machines buruncuk, kam, eksenter, dirsekli makara, ekseni etrafında dönen bir dingilin çeşitli düzeneklere belirli
  zaman aralıklarıyla devinim veren çıkıntıları.
 3. Noun (bkz: came )
sallanır kam, vargel kolu.
kam mili
 1. glass
 2. window pane
 3. window
 4. Adjective vitreous
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores (NACE code: G47.5.2) Noun, Trades-Professions
Painting and glazing (NACE code: F43.3.4) Noun, Trades-Professions
Manufacture of glass fibres (NACE code: C23.1.4) Noun, Trades-Professions
Manufacture of glass and glass products (NACE code: C23.1) Noun, Trades-Professions
Manufacture of hollow glass (NACE code: C23.1.3) Noun, Trades-Professions
Manufacture and processing of other glass, including technical glassware (NACE code: C23.1.9) Noun, Trades-Professions
Manufacture of flat glass (NACE code: C23.1.1) Noun, Trades-Professions
Wholesale of china and glassware and cleaning materials (NACE code: G46.4.4) Noun, Trades-Professions
quarter light
blown glass
back glass Transport
television screen
porcelain glass
ground glass
focusing screen
frosted glass
double glazing Noun, Construction
sheet glass
electric window Noun, Transport
power window Transport
cut glass
cullet Noun, Environment-Ecology
shatter proof glass
safety glass
plate glass
bulletproof glass Noun
architectural glass Noun, Glass Industry
front glass
windshield Transport
two way mirror
double glazing
perspex
tinted glass
stained glass
tinted window Noun, Transport
heated rear window Noun, Transport
pyrex glass
wired glass
glass cloth
glass partition
glass bead
glass pipe
glass- roofed
glass roof
glass bar
fiberglass
fiberglass
glass- ware
glasshouse Noun
glassworks Noun
glass bell
globe glass
glass bell
glass oven
transparent
glassy
vitreous Adjective
to glaze Verb
glass eye
glass paper
glass paper
window lifter
glass cover
bell jar
French door
transparent goby Noun, Animal Species
glass cutter
diamond pencil
broken glass
cullet Noun, Glass Industry
plate-glass insurance
burglary insurance
glass bank Noun, Waste Management
glass recycling bank Noun, Waste Management
glass sign
glass fibre Noun, Textile Industry
putty Noun
glass case
glass painter
plate
glass panel
glass industry
glass industry Noun
glasshouse
plate glass insurance Noun
windshield wiper Noun, Transport
(cars) windshiel wiper
wiper blade
wiper rubber
glass cleaner
cooling arch
carafe
glasshouse Noun
glassworks Noun
class factory Noun
glazing Noun
to glaze Verb
glass ceiling Noun, Human Resources
glass- blowing
glass blowing
to blow glass Verb, Glass Industry
glass and china shop
glass wool
fiberglass
rear window heater wire Noun, Transport
windshield wiper Noun, Transport
windscreen wiper
windshield wiper
black ice
pine Noun, Plant Species
pine tree Noun, Plant Species
pine Noun, Plant Species
pine honey Noun, Food-Kitchen
to drop a clanger Verb
to drop a brick Verb
to make a blunder Verb
pinenut Food-Kitchen
pine nut Food-Kitchen
pine cone Noun, Botany
(slang) (person) gigantic
pine green Adjective
pitch pine

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Cam veya ... içki kadehi
 2. Silisli kumun soda ve potas katılarak ... çabuk kırılır madde, sırça

Çamgiller denen büyük bitki familyasını meydana ... reçineli ağaçların ortak adı