accept the goods

  1. Verb malları kabul etmek
malları kabul etmek zorunluğu