accuse

  1. Verb suçla(ndır)mak, suç isnat etmek, itham etmek.
    They have accused him of theft: Onu hırsızlıkla suçlandırdılar.
  2. Verb kabahat bulmak, kınamak, sorumlu tutmak.
sanık Noun, Law
özür dileyen suçu kabul etmiş olur.
bir senedin sahteliğini iddia etmek Verb
suçlamak Verb
birini boş yere suçlamak Verb
birine bir suç isnat etmek Verb
birini rüşvet almakla suçlamak Verb
birini bir şey yapmış olmakla suçlamak Verb
hükümeti kayıtsızlıkla suçlamak Verb