1. Fiil suçla(ndır)mak, suç isnat etmek, itham etmek.
    They have accused him of theft: Onu hırsızlıkla suçlandırdılar.
  2. Fiil kabahat bulmak, kınamak, sorumlu tutmak.
sanık İsim, Hukuk
özür dileyen suçu kabul etmiş olur.
bir senedin sahteliğini iddia etmek Fiil
suçlamak Fiil
birini boş yere suçlamak Fiil
birine bir suç isnat etmek Fiil
birini rüşvet almakla suçlamak Fiil
birini bir şey yapmış olmakla suçlamak Fiil
hükümeti kayıtsızlıkla suçlamak Fiil