achieve one's purpose

  1. Verb amacına ulaşmak
  2. Verb amacını gerçekleştirmek