acre

  1. Noun 0.4047 hektar (İngiliz ve ABD arazi ölçüsü).
dönüm Noun, Mathematics
mezarlık.