1. İsim 0.4047 hektar (İngiliz ve ABD arazi ölçüsü).
dönüm İsim, Matematik
mezarlık.