active balance

  1. alacaklı bakiye
  2. lehte ödemeler dengesi
ticaret muvazenesi fazlalığı
ticaret dengesi
ihracatın ithalattan fazla olması