adapt to

kendini duruma uydurmak Verb
bir şeyi bir şeye uydurmak Verb