add up to

  1. göstermek, delâlet etmek.
    The evidence adds up to a case of murder: Deliller, olayın bir cinayet
    olduğunu gösteriyor.
    It all adds up to … : Bunun sonucu … dur.
birşeyi ortaya çıkarmak Verb
birşeyle sonuçlanmak Verb
birşeye sebep olmak Verb
cem etmek Verb